Ilość organów biorących udział w procedurze uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach („Decyzja Środowiskowa”) może przytłaczać. Obok organu prowadzącego postępowanie, istotną rolę odgrywają organy współdziałające, które w zakresie własnych kompetencji wydają określone stanowiska.

O ile wydanie decyzji środowiskowej bez uzyskania takiego stanowiska jest wadą postępowania mającą wpływ na ważność wydanej decyzji, o tyle jego negatywna treść nie zawsze musi powodować takie skutki dla inwestora.

Decyzja środowiskowa

Rodzaje stanowisk

Zgodnie z ustawą udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko („Ustawa”) stanowiska organów współdziałających mogą przybrać dwie formy tj. opinii albo uzgodnienia.

Czytaj dalej >>>

Za każdym razem kiedy myślę o nowym wpisie na bloga, temat pojawia się sam. Podobnie było w tym przypadku.

Odmowa wydania decyzji środowiskowej

Odmowa wydania decyzji środowiskowej

Inwestor poprosił mnie o zapoznanie się z decyzją odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia.

Nie będę ukrywać – byłam bardzo ciekawa. Decyzje odmowne to raczej wyjątek, niż reguła.

Czytaj dalej >>>

Za nami pierwsze wiosenne deszcze. To dobry pretekst żeby napisać kilka słów o aspektach prawnych odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów inwestycji.

Jest o czym pisać, bo z dniem 1 stycznia 2018 r. weszło w życia nowe prawo wodne, które istotnie zmieniało dotychczasowe zasady gospodarowania wodami.

Zmian jest naprawdę sporo, a pytań o właściwą interpretację jeszcze więcej.

Odprowadzanie wód opadowych

Jak było?

Przed 1 stycznia 2018 r., wody opadowe i roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni uznawane były za ścieki.

Czytaj dalej >>>

Mech – fajny i ekologiczny pomysł na biznes

Joanna Kwaśny-Krajewska05 marca 20182 komentarze

Dzisiejszy wpis jest trochę niestandardowy, ale muszę podzielić się z Tobą swoim zachwytem. Spokojnie… nadal pozostaniemy w temacie inwestycji:)

Jeśli czytałeś zakładkę o mnie”, to zapewne wiesz, że również prywatnie staram się dbać o środowisko, w którym żyje moja rodzina.

Mech

Wszystko zaczęło się od alergii mojego najstarszego dziecka, która naturalnie wymusiła na mnie zmianę przyzwyczajeń życiowych.

Można powiedzieć, że alergia przewróciła moje życie do góry nogami, jednocześnie zwiększając świadomość wpływu środowiska na nasze zdrowie.

Czytaj dalej >>>

Miałam niedawno bardzo ciekawą dyskusję dotyczącą wpływu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach („Decyzja Środowiskowa”) na pozwolenie zintegrowane.

Rozmowa była bardzo ciekawa i burzliwa. Bo o ile wpływ Decyzji Środowiskowej na pozwolenie budowlane nie budzi wątpliwości, to już na pozwolenie zintegrowane niestety tak.

Sprawa nie jest jednoznaczna i może w praktyce powodować wiele wątpliwości. Kogo taka sytuacja dotknie najbardziej? Chyba nie muszę dodawać.

Pozwolenie zintegrowane

Jak było?

Przed dniem 1 stycznia 2017 r. takich rozterek nie było.

Decyzja Środowiska wiązała organy wydające decyzje określone w art. 72 ust. 1 ustawy o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko („Ustawa OOŚ”).

Czytaj dalej >>>