Decyzja środowiskowa, a pozwolenie zintegrowane

Joanna Kwaśny-Krajewska23 lutego 2018Komentarze (1)

Miałam niedawno bardzo ciekawą dyskusję dotyczącą wpływu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach („Decyzja Środowiskowa”) na pozwolenie zintegrowane.

Rozmowa była bardzo ciekawa i burzliwa. Bo o ile wpływ Decyzji Środowiskowej na pozwolenie budowlane nie budzi wątpliwości, to już na pozwolenie zintegrowane niestety tak.

Sprawa nie jest jednoznaczna i może w praktyce powodować wiele wątpliwości. Kogo taka sytuacja dotknie najbardziej? Chyba nie muszę dodawać.

Pozwolenie zintegrowane

Jak było?

Przed dniem 1 stycznia 2017 r. takich rozterek nie było.

Decyzja Środowiska wiązała organy wydające decyzje określone w art. 72 ust. 1 ustawy o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko („Ustawa OOŚ”).

Było to zrozumiałe i logiczne.

Skoro wydanie Decyzji Środowiskowej konieczne jest przed uzyskaniem określonych w art. 72 ust.1 Ustawy OOŚ decyzji następczych, jest logiczne, że Decyzja Środowiskowa musi mieć wiążący charakter.

Obecnie sytuacja nie jest tak oczywista jakby się mogło wydawać.

Jak jest?

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja art. 86 pkt 1) Ustawy OOŚ, która istotnie rozszerzyła katalog decyzji w stosunku do których Decyzja Środowiskowa ma wiążący charakter.

Zgodnie  nowym brzmieniem, Decyzja Środowiskowa wiąże również organy „wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji”.

Co to oznacza?

W praktyce oznacza to, że organ wydający jakąkolwiek decyzję określającą warunki korzystania ze środowiska jest związany wydaną Decyzją Środowiskową.

Przykładem takiej decyzji będzie np. pozwolenie emisyjne (czyli wspomniane już pozwolenie zintegrowane) oraz pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków.

Nie jest to wyliczenie zamknięte i nie można wykluczyć, że organy uznają, że wiążący charakter dotyczy również innych decyzji.

Niewątpliwie, brak precyzyjnego określenia katalogu decyzji określających warunki korzystania ze środowiska w praktyce może powodować rozbieżności interpretacyjne, co nie sprzyja pewności w stosowaniu przepisów prawa.

I niestety zaczyna to być widoczne.

Zakres związania

Problematyczny jest również zakres związania.

Posłużenie się zwrotem „w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji” jest równie nieprecyzyjne i otwiera organom możliwość rozbieżnych interpretacji.

Można się domyśleć (bo niestety nie wynika to z uzasadnienia ustawy nowelizującej), że zakres związania dotyczy tylko tych warunków wynikających z Decyzji Środowiskowej jakie są istotne do określenia warunków korzystania ze środowiska.

O tym co jest istotne, będzie każdorazowo decydował organ wydający daną decyzję określającą warunki korzystania ze środowiska.

Co dalej?

Jak wskazano powyżej sytuacja nie jest jednoznaczna.

W świetle obowiązujących przepisów można przyjąć, że Decyzja Środowiskowa wpłynie na zakres wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

W jaki sposób?

To już będzie zależeć indywidualnie od okoliczności sprawy.

Inną kwestią pozostaje zagadnienie narzędzi prawnych jakimi dysponuje organ w przypadku, gdy wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego nie jest zgodny z treścią Decyzji Środowiskowej.

W tej kwestii wątpliwości jest równie wiele, ale to już temat na oddzielny wpis.

O wpływie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pisałam kiedyś dla portalu Teraz Środowisko. Link do artykułu znajdziesz TUTAJ Gorąco polecam ten portal.

Joanna Kwaśny-Krajewska
radca prawny

Photo by Scott Graham on Unsplash

***

Sprzeciw społeczeństwa – problem mityczny czy faktyczny?

Jakiś czas temu miałam przyjemność uczestniczyć w bardzo fajnym spotkaniu.

Były rozmowy o zrealizowanych projektach oraz wymiana doświadczeń w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.

Został poruszony również wątek sprzeciwu społeczeństwa i jego wpływu na proces uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Joanna Kwaśny-Krajewsk

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joanna Kwaśny-Krajewska Kancelaria Radcy Prawnego w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

  Michał 30 czerwca, 2022 o 14:34

  Pani Mecenas, wątpliwości budzi również okoliczność, czy decyzja środowiskowa załączana do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinna być nie starsza niż 10 lat. Podejście organów nie jest tu jednolite. Czy spotkała się Pani z przypadkiem, w którym organ odmówił wydania pozwolenia zintegrowanego z uwagi na powyższą okliczność?

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joanna Kwaśny-Krajewska Kancelaria Radcy Prawnego w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: