Ocena oddziaływania

– Dzień dobry. Planujemy wystąpić o wydanie pozwolenia na budowę. Jednak założenia w projekcie budowlanym są niezgodne z warunkami decyzji środowiskowej. Czy musimy zmieniać decyzję środowiskową? – To zależy… Czy była przeprowadzona ocena oddziaływania? – Tak. – To może nie być takiej potrzeby. – Uff… Założenia inwestycyjne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach („Decyzja Środowiskowa„) jest decyzją […]

Ilość organów biorących udział w procedurze uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach („Decyzja Środowiskowa”) może przytłaczać. Obok organu prowadzącego postępowanie, istotną rolę odgrywają organy współdziałające, które w zakresie własnych kompetencji wydają określone stanowiska. O ile wydanie decyzji środowiskowej bez uzyskania takiego stanowiska jest wadą postępowania mającą wpływ na ważność wydanej decyzji, o tyle jego negatywna treść […]

Jakiś czas temu miałam przyjemność uczestniczyć w bardzo fajnym spotkaniu. Były rozmowy o zrealizowanych projektach oraz wymiana doświadczeń w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Został poruszony również wątek sprzeciwu społeczeństwa i jego wpływu na proces uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Miło było usłyszeć, że moje podejście do tej kwestii nie jest odosobnione. Podejście lege artis […]