Ponowna ocena oddziaływania na środowisko – alternatywa dla zmiany decyzji środowiskowej

Joanna Kwaśny-Krajewska24 maja 20182 komentarze

Dzień dobry. Planujemy wystąpić o wydanie pozwolenia na budowę. Jednak założenia w projekcie budowlanym są niezgodne z warunkami decyzji środowiskowej. Czy musimy zmieniać decyzję środowiskową?

To zależy… Czy była przeprowadzona ocena oddziaływania?

Tak.

– To może nie być takiej potrzeby.

– Ufffff

Założenia inwestycyjne

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach („Decyzja Środowiskowa„) jest decyzją uzyskiwaną na początku procesu inwestycyjnego. Nic zatem dziwnego, że występując z wnioskiem o pozwolenia budowlane inwestorzy często chcą wprowadzić zmiany do pierwotnych założeń inwestycyjnych. Planowane zmiany niejednokrotnie są w sprzeczności z warunkami określonymi w Decyzji Środowiskowej. I wtedy pojawia się pytanie: co zrobić z Decyzją Środowiskową, której postanowienia są wiążące do organu budowlanego?

Możliwa alternatywa?

W większości przypadków pierwszym pomysłem, który pojawia się wśród inwestorów to zmiana Decyzji Środowiskowej. Mając jednak na uwadze czas niezbędny do wydania decyzji zmieniającej, takie rozwiązanie nie zawsze jest atrakcyjne.

Alternatywą dla zmiany Decyzji Środowiskowej może być ponowna ocena oddziaływania na środowisko („Ponowna OOŚ”).

Co to jest Ponowna OOŚ?

Ponowna OOŚ przeprowadzana jest w ramach postępowania zmierzającego do wydania (zmiany) określonych decyzji inwestycyjnej tj.

 • pozwolenia na budowę (decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwolenia na wznowienie robót budowlanych);
 • zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;
 • zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego;
 • pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej.

W ramach tej procedury, organ inwestycyjny występuje do regionalnego dyrektora ochrony środowiska („RDOŚ”) z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Co istotne, postanowienie uzgadniające jest wiążące dla organu wydającego decyzję inwestycyjną.

Ponowna OOŚ zostanie przeprowadzona:

 • na wniosek inwestora złożony do organu wydającego decyzję inwestycyjną;
 • jeżeli taki obowiązek wynika wprost z Decyzji Środowiskowej;
 • gdy organ inwestycyjny stwierdzi, że we wniosku zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w Decyzji Środowiskowej, a także ,
 • gdy na etapie Decyzji Środowiskowej stwierdzono brak możliwości gotowości instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla (dotyczy instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW).

Zalety Ponownej OOŚ

Ponowna OOŚ wymaga przeprowadzenie czynności podobnych jak w przypadku wydania Decyzji Środowiskowej tj. przedstawienia raportu oddziaływania na środowisko, przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz uzyskania odpowiednich stanowisk organów współdziałajacych.

Istnieje jednak kilka fundamentalnych różnić, które mogą wpłynąć na decyzję inwestora, czy wystąpić od zmianę Decyzji Środowiskowej czy wszcząć procedurę Ponownej OOŚ:

 1. Po pierwsze, organem wydającym postanowienie uzgadniające jest RDOŚ (ewentualnie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska) tj. organ wyspecjalizowany w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Kwestia ta może mieć znaczenie w szczególności, gdy organ właściwy do wydania (zmiany) Decyzji Środowiskowej jest mniej przychylny inwestycji lub inwestycja powoduje opór społeczeństwa (o nieformalnym nacisku przeczytaj TUTAJ).
 2. Po drugie, postanowienie uzgadniające powinno zostać wydane w terminie 45 dni od dnia otrzymania przez organ uzgadniający odpowiednich dokumentów. Do tego terminu nie będzie się wliczać okres np. niezbędny do wydania stanowisk organów współdziałających. Niemniej jednak określenie ram czasowych w praktyce dyscyplinuje organ uzgadniający do jak najszybszego załatwienia sprawy.
 3. Ponowna OOŚ prowadzona jest w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji inwestycyjnej (np. pozwolenia na budowę). Tym samym, nie ma potrzeby „cofnięcia” się do wcześniejszego etapu procesu inwestycyjnego. Należy także zauważyć, że zmiana Decyzji Środowiskowej może powodować konieczność uzyskania nowej (zmiany) decyzji WZ jeżeli została wydana. To również może wydłużyć zakończenie procesu inwestycyjnego. Taka sytuacja nie będzie miała miejsca w przypadku Ponownej OOŚ.

Podsumowując, jeżeli  planujesz zmiany inwestycyjne, które mogą nie być zgodne z warunkami Decyzji Środowiskowej, dysponujesz określonymi rozwiązaniami prawnymi, które możesz wykorzystać. Wybór najlepszego będzie zależał od okoliczności konkretnego przypadku. Warto o tym pomyśleć z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 609 566 579e-mail: jkwasny-krajewska@jkklegal.pl

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Wojciech Rudzki 27 maja, 2018 o 17:23

Pani Mecenas, i nic o rodo? W taki dzień, w takiej chwili? 🙂

Odpowiedz

Joanna Kwaśny-Krajewska 28 maja, 2018 o 10:50

Panie Mecenasie, nie uważam się za eksperta z RODO więc wpisu na ten temat nie przewiduje. Jeśli Pan chciałaby się podzielić jakimiś spostrzeżeniami w tym zakresie, to bardzo proszę:)

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Joanna Kwaśny-Krajewska Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Joanna Kwaśny-Krajewska Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem jkwasny-krajewska@jkklegal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: