Zamów szkolenie

Oferuję Państwu możliwość przeprowadzenia szkoleń z zakresu:

prawa ochrony środowiska, w tym również –
gospodarki odpadami,
gospodarki wodno-ściekowej,
oceny oddziaływania,
szkód w środowisku,
handlu emisjami.

Występuję na konferencjach, prowadzę warsztaty i szkolenia. W trakcie spotkań staram się kłaść nacisk na praktyczne aspekty stosowania przepisów, co cieszy się dużym uznaniem wśród uczestników.

W przypadku zainteresowania przeprowadzeniem szkolenia, proszę o kontakt:

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Joanna Kwaśny-Krajewska Kancelaria Radcy Prawnego moich danych osobowych w celu odpowiedzi na zadane pytanie zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności.

    Administratorem danych osobowych jest Joanna Kwaśny-Krajewska Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Warszawie.

    Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem jkwasny-krajewska@jkklegal.pl.

    Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.