(Nie) wiążący RDOŚ – czy postanowienie RDOŚ wiąże organ wydający decyzję środowiskową?

Joanna Kwaśny-Krajewska27 grudnia 2017Komentarze (0)

Jesteś przedsiębiorcą ze świetnym pomysłem na inwestycję. Twój pomysł wymaga jednak uzyskania decyzji środowiskowej. Inwestujesz w raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska, a następnie składasz kompletny wniosek o jej wydanie. Postępowanie trwa, inwestycja uzyskuje uzgodnienie regionalnego dyrektora ochrony środowiska („RDOŚ”) oraz pozytywną opinię inspektora sanitarnego. Społeczeństwo coś marudzi, ale nie jest źle. Wydanie decyzji środowiskowej wydaje się kwestią czasu. Nie możesz uwierzyć kiedy organ prowadzący postępowania wbrew pozytywnym stanowiskom organów uzgadniających odmawia wydania decyzji. Nie rozumiesz co się stało. W urzędzie niejednokrotnie słyszałeś, że postanowienie RDOŚ jest wiążące. Czy jest zatem możliwa odmowa wydania decyzji środowiskowej w przypadku pozytywnego postanowienia uzgadniającego RDOŚ?

Niestety tak.

Wiążące, ale nie do końca…

Postanowienie uzgadniające wydane przez RDOŚ jest wiążące dla organu wydającego decyzję środowiskową, ale nie w dosłownym znaczeniu. Sądy administracyjne w swoich orzeczeniach wyjaśniają, że wiążący charakter polega na niemożliwości wydania decyzji środowiskowej w sytuacji gdy RDOŚ odmówi uzgodnienia (tak np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 20 lutego 2014 r., sygn. IV SA/Po 1214/13). Krótko mówiąc (a raczej pisząc), w przypadku gdy RDOŚ odmówi uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, organ prowadzący postępowanie jest zobowiązany odmówić wydania decyzji środowiskowej. Tym samym, odmowa uzgodnienia przez RDOŚ to w praktyce odmowa decyzji środowiskowej. Podobna zależność nie zachodzi jednak w przypadku wydania przez RDOŚ pozytywnego uzgodnienia. W takiej sytuacji, organ prowadzący postępowanie nie jest zobowiązany do wydania decyzji środowiskowej tj. nadal może odmówić jej wydania.

Co dalej?

Nie oznacza to, że organ prowadzący postępowanie może swobodnie, według własnego uznania, odmówić wydania decyzji środowiskowej (chociaż i z takimi przypadkami miałam do czynienia). Uzgodnienie RDOŚ powinno być wzięte pod uwagę, a w przypadku odmowy wydania decyzji środowiskowej, uzasadnienie powinno wyjaśniać powody takiej odmowy. I tutaj tkwi klucz do podważenia zasadności odmowy wydania decyzji środowiskowej w przypadku, gdy RDOŚ pozytywnie uzgodnił inwestycję. Żeby bardziej skomplikować sytuację, od 1 stycznia 2018 r. pojawi się jeszcze jedno uzgodnienie tzw. ocena wodnoprawna, ale to temat na odrębny wpis.

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 609 566 579e-mail: jkwasny-krajewska@jkklegal.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Joanna Kwaśny-Krajewska Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Joanna Kwaśny-Krajewska Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem jkwasny-krajewska@jkklegal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: