Odprowadzanie wód opadowych – wymogi prawne po 1 stycznia 2018 r.

Joanna Kwaśny-Krajewska13 marca 20187 komentarzy

Za nami pierwsze wiosenne deszcze. To dobry pretekst żeby napisać kilka słów o aspektach prawnych odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów inwestycji. Jest o czym pisać, bo z dniem 1 stycznia 2018 r. weszło w życia nowe prawo wodne, które istotnie zmieniało dotychczasowe zasady gospodarowania wodami. Zmian jest naprawdę sporo, a pytań o właściwą interpretację jeszcze więcej.

Jak było?

Przed 1 stycznia 2018 r., wody opadowe i roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni uznawane były za ścieki. Konsekwentnie do tak rozumianych wód opadowych i roztopowych miały zastosowanie wymogi prawne odnoszące się do ścieków m.in., w zakresie pozwoleń wodnoprawnych.

Jak jest?

Sytuacja uległa zmianie z dniem 1 stycznia 2018 r. Obecnie wody opadowe i roztopowe nie są kwalifikowane jako ścieki. Zgodnie z obecnym stanem prawnym wody opadowe i roztopowe to „ wody będące skutkiem opadów atmosferycznych”. Naturalne jest zatem pytanie, czy odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

Odprowadzanie do wód

Sytuacja wydaje się jasna w przypadku odprowadzania wód opadowych (roztopowych) do wód. Zgodnie z nowym prawem wodnym, pozwolenie wodnoprawne będzie wymagane na tzw. usługi wodne. Usługi wodne obejmują m.in., odprowadzanie do wód – wód opadowych i roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast. Zatem odprowadzanie deszczówki ujętej w wymienione powyżej systemy kanalizacji deszczowej do wód wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Odprowadzanie do ziemi

W przypadku odprowadzania do ziemi wód opadowych sytuacja nie jest już taka jednoznaczna. Co do zasady, nowe prawo wodne nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w takiej sytuacji. Jednak zmiana może być pozorna. Wszystko zależy od charakteru odbiornika wód opadowych (roztopowych). Więcej o odprowadzaniu deszczówki do ziemi znajdziesz TUTAJ .

Odprowadzanie do urządzeń wodnych

Usługą wodną wymagającą uzyskania pozwolenia wodnoprawnego będzie również odprowadzanie wód opadowych (roztopowych) ujętych w systemy kanalizacji deszczowej do urządzeń wodnych. W świetle obecnie obowiązujących przepisów, takim urządzeniem będzie np. rów. Należy przypomnieć, że w poprzednim stanie prawnym odprowadzanie wód opadowych z terenów zanieczyszczonych do rowu uznawane było za odprowadzanie do ziemi i wymagało uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Obecnie, rów będzie traktowany jako urządzenie wodne. Tym samym odprowadzanie do rowu wód opadowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej będzie usługą wodną wymagającą uzyskania odpowiedniego pozwolenia.

Jestem ciekawa, czy ktoś już przerabiał temat w praktyce? Będzie mi bardzo miło jeśli podzielisz się swoim doświadczeniem w komentarzu.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 609 566 579e-mail: jkwasny-krajewska@jkklegal.pl

{ 7 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

renata Maj 4, 2018 o 17:56

Zgodnie z art. 35 ust.3 pkt 7) – odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych (rów melioracyjny) – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast – SĄ TO USŁUGI WODNE, na które zgodnie z art.389 wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.
Moja wątpliwość dotyczy przypadku odprowadzania wód opadowych ujętych w system otwarty/zamknięty kanalizacji deszczowej do urządzenia wodnego (rowu melioracyjnego), ale w granicach administracyjnych wiejskich – czytając wprost ustawę, mam wątpliwości czy to jest USŁUGA WODNA.????
Natomiast zgodnie z art 395 pkt 13) przechwytywanie wód opadowych lub roztopowych za pomocą urządzeń melioracji wodnych nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego ani zgłoszenia. Jak należy interpretować pojęcie przechwytywania wód opadowych przez rów melioracyjny ??? Czy przypadek odprowadzania tych wód systemem kanalizacji deszczowej do rowu biegnącego przez teren wiejski to przechwytywanie?????

Odpowiedz

Joanna Kwaśny-Krajewska Maj 7, 2018 o 12:23

Pani Renato, bardzo dziękuję za komentarz. Prawo wodne nie wprowadza definicji „przechwytywania” wód opadowych co może powodować rozbieżności interpretacyjne. Jeżeli potrzebuje Pani bardziej szczegółowej porady zapraszam do kontaktu przez formularz kontaktowy lub na adres jkwasny-krajewska@jkklegal.pl, pozdrawiam Panią serdecznie.

Odpowiedz

Michał Wrzesień 14, 2018 o 12:13

Zgodnie z art. 35 ust.3 pkt 7) – odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych (rów melioracyjny) – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast
„Moja wątpliwość dotyczy przypadku odprowadzania wód opadowych ujętych w system otwarty/zamknięty kanalizacji deszczowej do urządzenia wodnego (rowu melioracyjnego), ale w granicach administracyjnych wiejskich”
Moim zdaniem (pomijając jakość nowej ustawy – dramat) ten zapis trzeba czytać, że wody ujęte są w system taki albo taki i trzeba to czytać tak:
usługą wodną jest (w skrócie)
-odprowadzanie do wód lub urządzeń wodnych wód opadowych za pomocą kanalizacji (otwartej lub zamkniętej) służącej do odprowadzania opadów atmosferycznych czyli za pomocą tzw. kanalizacji deszczowej (nie ważne, wieś, miasto – jak kanalizacja deszczowa to gdzieś musi być zakończona – wprowadzać do urządzeń wodnych lub bezpośrednio do wód)
–odprowadzanie do wód lub urządzeń wodnych wód opadowych za pomocą kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast czyli za pomocą tzw. kanalizacji ogólnospławnej czyli np. wody z obszarów miasta (ulic, placów itd) odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej czyli deszczówka+ ścieki bytowe, przemysłowy itd. – i dotyczy zapewne firm typu MPWiK – dodatkowa opłata bo przcież po staremu tylko za ścieki z oczyszczalni a tu dodatkowo za powierzchnię zlewni.
aczkolwiek nie wiem dlaczego w drugim przypadku tylko w graniach miast???? co artysta miał na myśli??
a co jak poza granicami administracyjnymi miasta będzie kanalizacja ogólnospławna to co? nie trzeba pozwolenia?
Sam pisałem do KZGW o interpretację wprowadzania do ziemi bo też było to dla mnie niezrozumiałe.
To o czym napisałem też jest tylko moim subiektywnym zdaniem.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Bartek Wrzesień 20, 2018 o 08:21

Zgodnie z art. 35 ust.3 pkt 7) – odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych (rów melioracyjny) – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych „albo” w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.
Trzeba czytać dokładnie, w/w artykule jest co dałem w cudzysłów albo, zgodnie z interpretacją PGW Wody Polskie to że jest albo precyzuje, że może być albo na wsi albo w mieście gdzie często jest kanalizacja i przez to nie ma rozróżnienia patrzy się tylko na to czy jest system kanalizacji opadowej otwarty lub zamknięty kształtujący zasoby wodne. Rów jest urządzeniem wodnym więc na wprowadzanie wód opadowych do rowu zawsze trzeba mieć pwp. Jeśli jest taki system i nie ma wprowadzania do własnego gruntu, to zawsze trzeba pozwolenie wodnoprawne

Odpowiedz

Tomasz Grudzień 8, 2018 o 07:51

Podczas odbioru budynku jednorodzinnego nadzór budowlany zarzucił nam, że woda deszczowa z rynien nie powinna być wprowadzana do ziemi bez zezwolenia wodnoprawnego. Działka nie ma kanalizacji ani rowu do którego moglibyśmy wyprowadzać wodę deszczową. Nie jest prowadzona tez działalność gospodarcza. Dla kazdej z rynirn wykonaliśmy niewielką studnię chłonną w odleglości 2m od budynku. Czy faktycznie mam obowiązek wykonać operat i zalegalizować studnie?

Odpowiedz

Robert Styczeń 3, 2019 o 12:34

Następująca sytuacja:
odprowadzenie wód opadowych (bez odwodnienia liniowego, tylko otwory w krawężniku) do niecki chłonnej/ogrodu deszczowego (tj. obniżenie terenowe do 20 cm względem terenu przylegającego, powierzchnia biologicznie czynna, porośnięta roślinnością hydrofilową, teren zieleni urządzonej) z miejsc postojowych (pow. poniżej 0,1 ha, wg Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – §21 ust. 2 Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania) i częściowo z drogi osiedlowej.
Czy przedstawiony ‚kazus’ wedle zapisów z artykułu nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

Odpowiedz

Joanna Kwaśny-Krajewska Marzec 28, 2019 o 06:50

Przedstawiona sytuacja wymaga analizy prawnej. W razie dalszych pytań proszę o kontakt mailowy.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Joanna Kwaśny-Krajewska Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Joanna Kwaśny-Krajewska Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem jkwasny-krajewska@jkklegal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: