Decyzja środowiskowa, a pozwolenie zintegrowane

Joanna Kwaśny-Krajewska23 lutego 2018Komentarze (0)

Miałam niedawno bardzo ciekawą dyskusję dotyczącą wpływu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach („Decyzja Środowiskowa”) na pozwolenie zintegrowane. Rozmowa była bardzo ciekawa i burzliwa. Bo o ile wpływ Decyzji Środowiskowej na pozwolenie budowlane nie budzi wątpliwości, to już na pozwolenie zintegrowane niestety tak. Sprawa nie jest jednoznaczna i może w praktyce powodować wiele wątpliwości. Kogo taka sytuacja dotknie najbardziej? Chyba nie muszę dodawać.

Jak było?

Przed dniem 1 stycznia 2017 r. takich rozterek nie było. Decyzja Środowiska wiązała organy wydające decyzje określone w art. 72 ust. 1 ustawy o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko („Ustawa OOŚ”).

Było to zrozumiałe i logiczne. Skoro wydanie Decyzji Środowiskowej konieczne jest przed uzyskaniem określonych w art. 72 ust.1 Ustawy OOŚ decyzji następczych, jest logiczne, że Decyzja Środowiskowa musi mieć wiążący charakter.

Obecnie sytuacja nie jest tak oczywista jakby się mogło wydawać.

Jak jest?

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja art. 86 pkt 1) Ustawy OOŚ, która istotnie rozszerzyła katalog decyzji w stosunku do których Decyzja Środowiskowa ma wiążący charakter. Zgodnie  nowym brzmieniem, Decyzja Środowiskowa wiąże również organy „wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji”.

Co to oznacza?

W praktyce oznacza to, że organ wydający jakąkolwiek decyzję określającą warunki korzystania ze środowiska jest związany wydaną Decyzją Środowiskową. Przykładem takiej decyzji będzie np. pozwolenie emisyjne (czyli wspomniane już pozwolenie zintegrowane) oraz pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków. Nie jest to wyliczenie zamknięte i nie można wykluczyć, że organy uznają, że wiążący charakter dotyczy również innych decyzji. Niewątpliwie, brak precyzyjnego określenia katalogu decyzji określających warunki korzystania ze środowiska w praktyce może powodować rozbieżności interpretacyjne, co nie sprzyja pewności w stosowaniu przepisów prawa. I niestety zaczyna to być widoczne.

Zakres związania

Problematyczny jest również zakres związania. Posłużenie się zwrotem „w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji” jest równie nieprecyzyjne i otwiera organom możliwość rozbieżnych interpretacji. Można się domyśleć (bo niestety nie wynika to z uzasadnienia ustawy nowelizującej), że zakres związania dotyczy tylko tych warunków wynikających z Decyzji Środowiskowej jakie są istotne do określenia warunków korzystania ze środowiska. O tym co jest istotne, będzie każdorazowo decydował organ wydający daną decyzję określającą warunki korzystania ze środowiska.

Co dalej?

Jak wskazano powyżej sytuacja nie jest jednoznaczna. W świetle obowiązujących przepisów można przyjąć, że Decyzja Środowiskowa wpłynie na zakres wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. W jaki sposób? To już będzie zależeć indywidualnie od okoliczności sprawy. Inną kwestią pozostaje zagadnienie narzędzi prawnych jakimi dysponuje organ w przypadku, gdy wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego nie jest zgodny z treścią Decyzji Środowiskowej. W tej kwestii wątpliwości jest równie wiele, ale to już temat na oddzielny wpis.

O wpływie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pisałam kiedyś dla portalu Teraz Środowisko. Link do artykułu znajdziesz TUTAJ Gorąco polecam ten portal.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 609 566 579e-mail: jkwasny-krajewska@jkklegal.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Joanna Kwaśny-Krajewska Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Joanna Kwaśny-Krajewska Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem jkwasny-krajewska@jkklegal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: