maj 2018

– Dzień dobry. Planujemy wystąpić o wydanie pozwolenia na budowę. Jednak założenia w projekcie budowlanym są niezgodne z warunkami decyzji środowiskowej. Czy musimy zmieniać decyzję środowiskową? – To zależy… Czy była przeprowadzona ocena oddziaływania? – Tak. – To może nie być takiej potrzeby. – Ufffff Założenia inwestycyjne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach („Decyzja Środowiskowa„) jest decyzją […]

Czasami myślę, że ochrona środowiska była mi pisana od kołyski. Czyż urodziny w Dzień Ziemi nie zobowiązują?;) Nie tylko zawodowo, również prywatnie staram się, dbać o środowisko naturalne w którym żyjemy. O swoich sposobach, kiedyś tutaj napiszę. Dzisiaj jednak, w ramach inspiracji biznesowych, chciałabym się podzielić się z Tobą moim ostatnim zachwytem. Czy wiedziałeś/aś, że […]

Ilość organów biorących udział w procedurze uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach („Decyzja Środowiskowa”) może przytłaczać. Obok organu prowadzącego postępowanie, istotną rolę odgrywają organy współdziałające, które w zakresie własnych kompetencji wydają określone stanowiska. O ile wydanie decyzji środowiskowej bez uzyskania takiego stanowiska jest wadą postępowania mającą wpływ na ważność wydanej decyzji, o tyle jego negatywna treść […]